برای همه ارزش کانون گرم در خانواده بسیار روشن است. جدای از ارزش خانواده برای هرکس، خانواده برای پویایی شهروندان و کشور نیز از ارزش بالایـی برخوردار است. همه ما با نخستیـن گروهی که روبرو می شویم خانـواده است. رفتارهای اجتماعی هر فرد در خانواده شـکل می گیرد و اگر خانواده ای نباشد و کانون گرمی ساخته نشود، ناخودآگاه فرد آموزش های بنیادین برای رفتار درست در جامعه را نمی آموزد و رفته رفته حس زندگی گروهی و اجتماعی از بین خواهد رفت. دستاورد این رخداد هیچ زمان خوشایند نیست و پدیده سیـاهی به نام بی تفاوتی اجتماعی را به ارمغان می آورد. بی تفاوتی اجتماعی به زبان ساده یعنی سرد بودن انسان ها در برابر هم و نبود حس یاری و دگر دوستی. یکی ازمهم ترین راه کارهایی که باید به آن پرداخت، نگهبانی از کانون خانواده است. ولی امروز با رویکرد به زندگی پر زرق و برق و پیشرفته مردم در برابر گذشته و تورم افسار گسیخته، افراد خانواده هر کدام ناگزیر به رسیدن به درآمد هستند و به همین خاطر از سالها پیش این روش که هر کس باید درآمدی داشته باشد تا بتواند از پس هزینه های خانواده یا دست کم هزینه های خود برآید، به روشی رایج درآمده. در کشورهایی که ازدیدگاه اقتصادی جایگاه خوبی دارند، سیاست ها بر این پایه برنامه ریزی شد که با آگاهی به ناچار بودن تمام خانواده برای به دست آوردن درآمد و ناگزیر بودن این مهم، کسب و کارها را به خانه بیاورند تا همه خانواده بتوانند دست کم به بهانه کسب درآمد در کنار یکدیگر باشند، هم کانون خانواده پایدار شود و هم روحیه کار تیمی ساخته شود. بدین سان این آسیب اجتماعی را به یک نیروی بزرگ دگرگون کردند.
 سال ها به مردم آمریکا آموختند تا این رویا را در سر داشته باشند: هر آمریکایی، یک کسب و کار و همچنین به مردم چین همیشه می گفتند: هر خانه یک کارخانه، این روش کم کم زیرساخت های بزرگی را برای ساخت یک اقتصاد قدرتمند به وجود آورد.
ما در آکومینو با شناخت چنین تهدیدی در کشور عزیزمان ایران، برآن شدیم تا از تهدید، ساختاری برای پیشرفت بسازیم و در پایان به طرح کلید موفقیت رسیدیم که امروز شما با آن آشنا شده اید. ما در این مسیر از صفر تا صد کسب و کار، از آموزش گرفته تا راه اندازی تجارت را به شما نشان می دهیم.


ـ آشنایی با بازرگانی نوین
ـ راه اندازی، گسترش و مدیریت کسب و کار
ـ بهبود فردی و شخصیتی
ـ ابزار راه اندازی کسب و کار به شیوه تمام
ـ سرمایه گذاری و پشتیبانی بر روی ایده ها و طرح ها
و فضای همکاری و رشد نامحدود برای پیشبرد این طرح شگفت انگیز در کنار یکدیگر

برای شروع کلید زیر را فشار دهید